Det brukes regler basert på et eksempel av Forhåndsvarsel om etteroppgjør av uføretrygd og folketrygdeloven.

Inndata

G (grunnbeløp) året før (gjelder til 1 mai): kr
G (grunnbeløp) fra 1 mai året det gjelder: kr
Antall barn:
Egen brutto (før skatt) personinntekt (trygd + arbeid): kr
Samboers brutto (før skatt) personinntekt (trygd + arbeid): kr

Automatiske utregninger

Samboers brutto etter at 1G er trukket fra: kr
Fribeløp (4,6 x siste G + 0,4 * siste G per ekstra barn): kr
Barnetillegg før fribeløp fratrekk: kr
Grunnlag for fratrekk etter at fribeløp er trukket fra: kr

Automatisk utregnet rett til barnetillegg: kr 0