Et raskt lite prosjekt til Markus for eksperimentering og testing av multiplisering.
Den prøver å etterligne hvordan et menneske kunne utført en multiplisering på papir.

Skriv inn 2 tall som skal multipliseres:

  (TALL-1)  
× (TALL-2)  

=


© Dag J Nedrelid