Dette verktøyet gjemmer bildedata i et annet ved å ofre de 3 laveste bits i RGB data, med de 3 høyeste fra bildedata som skal gjemmes. Bildedata hentes dermed frem igjen ved å lete i de 3 laveste bit'ene (LSB = Least Significant Bits).

F.eks. RGB verdien 129 = 10000001 fordi:
1   0  0  0  0 0 0 1
128 64 32 16 8 4 2 1

128 og 1 bit'ene slås sammen for å konvertere binær(totallsystem) til desimal(titallsystem) og blir 129. Da blir det forhåpentligvis tydelig hvorfor det fungerer i den graden det gjør å bytte lite verdifulle bits (4,2,1) som har minst utslag, med de mest verdifulle (128,64,32) som vil ha størst utslag og best representasjon av en desimaltall-basert fargeverdi 0-255.

Laget for morro skyld etter å ha deltatt på E-tjenestens CTF utfordringer, julen 2021.


Steg 1) Velg hovedbilde

Steg 2) Velg bilde som skal gjemmes

Eller let etter skjulte bilder i Rød | Grønn | Blå | Alle kanal(er).
Bruk
1 2 3
LSB i søket per kanal.
Vis også LSB bits (sammenhengende) som forståelig ASCII.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
© Dag J Nedrelid