Dette verktøyet gjemmer tekst i bilder ved å første subtrahere RGB verdier til nærmeste partall, og deretter legge på binærverdier av en tekststreng (ASCII 32-255) slik at RGB verdiene blir oddetall i stedet. Deretter letes det etter oddetall ved oppslag som blir antatt binærverdien 1. For å unngå "støy"-karakterer, pakkes strengen også inn i skjulte tagger.

Laget for morro skyld etter å ha deltatt på E-tjenestens CTF utfordringer, julen 2021.


Steg 1) Velg et RGBA bilde (f.eks. PNG, JPEG).

Steg 2)  Velg tekst som skal gjemmes i bildet.
              Eller Søk etter tekst som allerede kan være gjemt i bildet.
 

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
© Dag J Nedrelid