HTML Skjelett


Enkel startkode for nye nettsider. HTML5 doctypen er kort og enkel da den ikke trenger en SGML definisjon (DTD).

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<link href="" rel="stylesheet" type="text/css">
<script src="" type="text/javascript"></script>
<title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>

Doctyper man kan bruke til mobilskjerm:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.1//EN"
"http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile11.dtd">

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.2//EN"
"http://www.openmobilealliance.org/tech/DTD/xhtml-mobile12.dtd">

Viewport tag for "perfect fit" man kan tilpasse og bruke i enkelte tilfeller:
<meta name="viewport" content="width=device-width,user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0">