Reparere oppstartspartisjon for Windows


Nyttig ved f.eks. kloning mellom maskiner eller mislykkede windows oppdateringer m.m.

Fiksing av GPT UEFI oppstart for Windows ved å gj.oppbygge ESP (EFI System Partition):
DISKPART> list disk
DISKPART> sel disk 0 (vanligvis)
DISKPART> detail disk
DISKPART> sel vol 2 (vanligvis)
DISKPART> del par override
DISKPART> create par efi (og f.eks. size=500 hvis du vil begrense størrelse).
DISKPART> format fs=fat32 quick label="ESP"
DISKPART> set id=c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b (egentlig ikke nødvendig).
DISKPART> assign letter k
DISKPART> exit

//
// Gj.oppbygging av EFI bootfiler til nybakt partisjon (oftest det eneste man trenger i tillegg til partisjonen ovenfor).
//
C:\> bcdboot c:\windows /s K: /f ALL

//
// Sette BCD konfigurasjon til nybakt partisjon (vanligvis ikke nødvendig).
// Sjekk med kun bcdedit for å se at ESP peker greit til C partisjon, oftest er ting OK allerede.
// Men dersom du må korrigere:
//
C:\> bcdedit /set {bootmgr} device partition=K:
	^ NOTAT:
	  Dersom du får "system device not found" booter du på nytt via UEFI dersom du nettopp har konvertert fra MBR.

Det samme bare for MBR installasjoner:
Fikse windows 10 MBR basert installasjon.
=========================================
1)
	alternativ a) Fjern alle ekstra partisjoner utenom OS.
		diskpart > sel disk N > sel vol N > active

	alternativ b) Opprett en minst 500mb NTFS partisjon innenfor 2TB område og sett som aktiv.
		diskpart > sel disk N > sel vol N (C) > shrink desired=1024
		create par pri
		format fs=ntfs quick label=SYSTEM
		assign letter k
		active
		
2)* X:\> bootsect /nt60 k: /force /mbr
	NOTAT: (Ny MBR bootcode trengs kun hvis den har blitt korrupt,
	        initialisering av MBR disker oppretter denne allerede).

4)* X:\> bcdboot c:\windows /s k: /f ALL

*) Bruk c hvis alternativ a med kun 1 partisjon, k hvis alternativ b med egen systempartisjon.
   Hvis det blir flere oppstartsvalg i etterkant, kan de finnes og fjernes med bcdedit.

Man ser lett forskjell på MBR og EFI/UEFI systemer ved å sjekke partisjonstyper.
Oppstartspartisjon i NTFS = MBR, hvis FAT32 = EFI/UEFI.

Dette er fordi UEFI trenger å laste inn driver for NTFS før Windows kan laste, som de fleste hovedkort ikke inkluderer.

Dette er ikke one-size-fits-all løsning, da det kan være litt forskjellig kontekster hvor oppstartsproblemer finnes, men det vil være en kjerneløsning som kan løse alt av oppstartsproblemer direkte tilknyttet mislykkede kloninger, kloninger mellom PCer med forskjellig MBR/EFI oppsett osv. så lenge Windows sine BCD filer er intakte og at systemet ikke er for ødelagt. Hvor det evt. blir en helt annen problemstilling uansett, hvor reinstallering/gj.oppretting fra backup antagelig er eneste løsning. Ett unntak er problematiske drivere som amd/intel som f.eks. kan deaktiveres via autoruns i et WinPE miljø. Men da har det ikke noe å gjøre med partisjoner heller lenger.