diverse-verktoy

Diverse verktøy

En liten samling verktøy produsert over tid til diverse formål.

Kalkulator - Spenningsfall

Kalkulator - Monitor Hz/ms

Kalkulator - Kinetisk Energi (skyting)

Kalkulator - Nedlastingstid

Kalkulator - Barnetillegg Uføretrygd

Kalkulator - Motorkraft

Kalkulator - Menneskelig Multiplisering

Kalkulator - Høyttaler Watt

Kalkulator - Høyttaler Overflate

Kalkulator - Høyttaler Forsterker

Kalkulator - Parallelle Resistorer

Steganografi - Bilder i Bilder

Steganografi - Tekst i Bilder

HTML Tag Checker

© Dag J. V. Nedrelid